Detaily našej technológie

Biomarker

Pojem „biomarker“ by sa dal definovať ako „charakteristický znak, ktorý sa dá objektívne merať a vyhodnocovať ako indikátor normálnych biologických procesov, patogénnych procesov alebo farmakologických odpovedí na liečebné kroky“ (1). Tento pojem môžeme rozdeliť do štyroch skupín: diagnostický biomarker, t. j. indikátor, ktorý dokáže rozlišovať medzi zdravou populáciou a pacientmi s konkrétnym ochorením; prognostický biomarker, ktorý poskytuje informácie o výsledkoch konkrétneho pacienta (t. j. vývoj agresívnej formy ochorenia); prediktívny biomarker, ktorý nám umožňuje predvídať odpoveď pacienta na liečbu alebo terapeutický zákrok; terapeutický biomarker predstavuje biomolekulu, ktorá by sa dala použiť ako cieľ terapie. (2)

Glykány

Glykány sú zlúčeniny veľkého množstva monosacharidov, ktoré sú navzájom prepojené glykozidovými väzbami na proteínoch (glykoproteínoch) alebo lipidoch (glykolipidoch). V porovnaní s proteínmi alebo DNA sa glykány vyskytujú v oveľa väčšom množstve kombinácií a variácií, pretože monosacharidové reťazce môžu byť lineárne aj rozvetvené, môžu byť α alebo β väzbami, prípadne naviazané na polypeptidový reťazec prostredníctvom atómu kyslíka (O-väzba) alebo dusíka (N-väzba). (2) Okrem toho je každá jedna bunka v našom tele pokrytá hustou vrstvou glykánov a zo všetkých našich proteínov je až 70 – 80 % glykozylovaných. Glykány sú súčasťou mnohých fyziologických a patologických procesov.

Glykány ako biomarkery rakoviny

Keďže je rakovina celosvetovo najčastejšou príčinou úmrtia a nové liečebné metódy sú stále v procese vývoja, potreba včasnej a spoľahlivej diagnostiky tohto ochorenia prirodzene narastá. V súčasnosti prebieha rozsiahly výskum zameraný na rolu glykánov a zmien v glykolyzácii pri karcinogenéze a skúmajú sa aj zmeny v glykánových štruktúrach súvisiacich s glykoproteínovými biomarkermi. Naša spoločnosť má za cieľ identifikovať biomarkery na báze glykánov, ktoré sa dajú použiť pri diagnostike rakoviny, keďže rakovinové bunky spôsobujú typické glykánové zmeny, ktoré sú odlišné od glykánov súvisiacich so zdravými bunkami – a preto sa sústreďujeme na validáciu biomarkerov na báze glykánov nielen na účely odhalenia rakoviny a určenia jej štádia, ale aj na účely monitoringu súvisiaceho so samotnou liečbou.
Odkazy:
1. https://www.news-medical.net/health/What-is-a-Biomarker.aspx
2. Tkac J et al. Exp Rev Proteomics 2019; 16:65-76.