Vedenie spoločnosti

Ján Tkáč

Riaditeľ pre vedu a výskum (CSO)

má 26-ročnú prax v oblasti biotechnológie, ktorú získal jednak počas práce v Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied, ale aj počas troch postdoktorandských pobytov – na Oxfordskej univerzite (2006 – 2008), Lundskej univerzite (2003 – 2006) a Linkopingskej univerzite (2001 – 2003). Doposiaľ získal mnoho prestížnych grantov, ocenení a štipendií vrátane dvoch grantov Európskej rady pre výskum (ERC):

2020: Top 3 Krištáľové krídlo v kategórii Veda a medicína

2019: Držiteľ ceny ESET Science Award

2018: Držiteľ prestížneho grantu Európskej rady pre výskum ERC Proof of Concept

2018: Cena ministra školstva v kategórii Vedecký tím roka

2016: Vedec roka 2015 na Slovensku

2014: Cena Malá medaila Samuela Mikovíniho od ministra školstva

2013: Držiteľ prestížneho grantu Európskej rady pre výskum ERC Consolidator

2006: Člen tímu, ktorý vyhral celosvetovú súťaž biznis plánov Nanochallenge 2006

2003: Držiteľ prestížneho individuálneho štipendia programu Marie Curie

Publikoval vyše 150 vedeckých článkov, má na konte viac ako 3 500 citácií a pôsobí/pôsobil ako vedúci 10 doktorandom.

Tomáš Bertók

Technologický riaditeľ (CTO)

má 16-ročné skúsenosti v oblasti nanotechnológií a aplikovanej biochémie, ktoré získal hlavne počas práce v Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied. Špecializuje sa na predklinické validácie, objavovanie biomarkerov a vývoj analytických skúšok, implementáciu a návrh inovatívnych diagnostických testov. Získal mnohé prestížne granty, ocenenia a štipendiá. Okrem toho vyvíja rôzne aktivity na popularizáciu vedy a svoj čas venuje aj prednáškam.

2020: Víťaz súťaže Mladý inovatívny podnikateľ Slovenskej republiky, JCI Slovensko

2019 a 2020: Finalista ceny ESET Science Award

2018: Cena Českej a Slovenskej akadémie vied za najlepšiu publikáciu

2017: Mladá osobnosť vedy, Vedec roka Slovenskej republiky do 35 rokov za rok 2016

2016: Cena Danubius Young Scientist, Rakúske spolkové ministerstvo vedy, výskumu a hospodárstva

2016: Forbes Slovensko 30 pod 30 – Víťaz v kategórii Osobnosť vedy

2014: Grant Stefana Schwartza na postdoktorandské pôsobenie v Slovenskej akadémii vied

2014: Cena prezidenta Slovenskej republiky za výskum v prírodných vedách

2014: Víťaz súťaže Študentská osobnosť Slovenska, JCI Slovensko

Iné ocenenia, ako napr. BASF SK, Metrohm CZ, Intenda SK a granty poskytnuté Slovenskou agentúrou na podporu výskumu a vývoja

Doposiaľ publikoval viac než 55 vedeckých článkov, má na konte vyše 1 500 citácií (h-index 22) a je autorom 2 kníh a 3 kapitol v iných knihách. Vedie/viedol 5 doktorandov.

Eva Kováčová

Výkonná riaditeľka (CEO)

má 18-ročné skúsenosti v oblasti fúzií a akvizícií (M&A), licencovania a finančného riadenia vo farmaceutickom priemysle naprieč celou Európou. Mala na starosti viaceré multimiliónové M&A transakcie a integračné projekty naviazané na fúzie a akvizície. Do nášho tímu prišla v januári 2021 ako výkonná riaditeľka a má na starosti obchodnú stratégiu a licenčné procesy celej spoločnosti. Pred kariérou u nás pracovala vo farmaceutickom priemysle na nasledujúcich projektoch:

2019 – 2020: ako Market Cutover Lead bola zodpovedná za integračný proces, výsledkom ktorého bol spoločný podnik GSK Consumer Healthcare a Pfizer Consumer Healthcare v Európe a Latinskej Amerike

2018 – 2019: EMEA Integration Lead pre multimiliardové odštiepenie divízie LifeScan od J&J

2015 – 2017: GSK Londýn – ako Integration Lead bola zodpovedná za vytvorenie nových spoločných podnikov (prostredníctvom odštiepenia aktív zo spoločností Novartis a GSK) v Latinskej Amerike a Európe

2014 – 2015: GSK Londýn – ako Director Corporate Development mala na starosti niekoľko M&A procesov v mene spoločnosti GSK v hodnote stoviek miliónov libier

2009 – 2011: GSK Stredná Európa – ako In-licensing Director sa zameriavala na podpisovanie licenčných zmlúv pre región strednej Európy

2002 – 2009: ako finančná riaditeľka pre GSK Slovakia bola zodpovedná za účtovníctvo, kontroling, reportovanie, distribúciu, logistiku, IT a dodržiavanie interných pravidiel a legislatívy