Spolupráca

Glycanostics je inovatívny startup, ktorý bol založený v roku 2017, aby priniesol na trhy Európskej únie a Spojených štátov amerických revolučné produkty v oblasti diagnostiky rakoviny. Naša patentovaná technológia na odhalenie rakoviny deteguje zmeny v glykáne (komplexnom sacharide) naviazanom na proteíne v krvi. Ide o mimoriadne inovatívne riešenie s unikátnymi vlastnosťami: deteguje karcinómy v raných štádiách, ktoré bežné snímkovanie nemusí zachytiť; prináša kvantitatívne aj kvalitatívne údaje, ktoré umožnia monitorovanie vývoja ochorenia; je cenovo dostupné a nevyžaduje si žiadne zložité zariadenia; je rýchle, jednoduché, dostupné a invazívne len v minimálnej miere; znižuje počet falošne pozitívnych výsledkov, ktoré majú za následok zbytočné snímkovanie, opakované snímkovanie a/alebo biopsie; je plne kompatibilné s automatickými prístrojmi, ktoré sa v súčasnosti používajú v laboratóriách po celom svete; a je potenciálne aplikovateľné na detekciu viacerých druhov rakoviny. Na kompletný vývoj testov, klinickú validáciu a CE certifikáciu nášho diagnostického testu na rakovinu prostaty sme získali finančné prostriedky prostredníctvom prestížnej schémy Európskej rady pre inovácie EIC Accelerator. Navyše sme z grantovej schémy Európskej rady pre inovácie EIC Transition získali Pečať excelentnosti, aby sme mohli rozšíriť portfólio produktov na diagnostiku rakoviny prsníka, pľúc aj pankreasu. Veľmi by sme ocenili spoluprácu s klinickými laboratóriami a nemocnicami, aby sme mali k dispozícii vzorky séra na klinickú validáciu našich produktov. Rovnako uvítame aj spoluprácu s klinickými lekármi/onkológmi, aby sme mohli zladiť naše aktivity s ich potrebami.
Rakovinu pankreasu sa len zriedka podarí odhaliť v ranom štádiu ochorenia, keď je ešte liečiteľná. Je to často preto, že sa neprejavuje žiadnymi symptómami skôr než sa rozšíri do iných orgánov. Práve preto je dožitie 5 rokov od zistenia len na úrovni 10 %. Včasné odhalenie rakoviny pankreasu by pravdepodobne zásadným spôsobom zlepšilo celkovú dĺžku dožitia pacientov. Pomôžte nám zachraňovať životy ľudí vďaka mimoriadne presnej diagnostike rakoviny v raných štádiách ochorenia.

Chceli by ste spolupracovať s naším tímom na vývoji diagnostických riešení zameraných na včasné odhalenie rakoviny pankreasu?

Rakovina pľúc je celosvetovo druhým najbežnejším typom malignity: v roku 2020 bolo zaznamenaných 2,2 milióna nových prípadov a takmer 1,7 milióna úmrtí spôsobených týmto ochorením.
Očakáva sa, že do roku 2040 tieto čísla narastú na 3,4 milióna prípadov a 2,9 milióna úmrtí ročne (nárast až o 55 %). Podobne ako v prípade rakoviny pankreasu, aj rakovina pľúc sa často odhalí až v neskoršom štádiu, keď sú šance na prežitie oveľa nižšie.
Pomôžte nám zachraňovať životy ľudí vďaka mimoriadne presnej diagnostike rakoviny v raných štádiách ochorenia.

Chceli by ste spolupracovať s naším tímom na vývoji diagnostických riešení zameraných na včasné odhalenie rakoviny pľúc?

Rakovina prsníka je celosvetovo najbežnejším typom malignity u žien. Doterajší výskum priniesol viaceré inovatívne liečebné metódy, ktoré sú účinné proti tumorom prsníka, napr. genetická profilácia, protónová rádioterapia či imunoterapia. Boj proti rakovine prsníka už nie je bojom s nevyhnutne smrteľnou chorobou, ako to bývalo kedysi, ale udalosťou, ktorú môže pacientka prežiť za predpokladu, že sa ochorenie odhalí včas. Väčšia presnosť diagnostických testov v raných štádiách ochorenia má za následok nižší počet chirurgických zákrokov, menšiu potrebu inovatívnych terapií a lepšiu kvalitu života pre pacientku. Náš test má potenciál posunúť skríning rakoviny prsníka na vyššiu úroveň. Pomôžte nám zachraňovať životy ľudí vďaka mimoriadne presnej diagnostike rakoviny v raných štádiách ochorenia.

Chceli by ste spolupracovať s naším tímom na vývoji diagnostických riešení zameraných na včasné odhalenie rakoviny prsníka?