Poradný výbor

DOC. JURAJ FILLO, MuDr., PHD., MHA

Urológia, onkológia, Slovensko

PROF. MUDr. MICHAL MEGO, DrSc.

Onkológia, Slovensko

PROF. RADEK KUČERA, PhD.

Klinická biochémia, Česká republika

PAVOL ČEKAN, PhD.

MedTech, Slovensko/USA

VILIAM PAVLIAK, PhD.

Glykomika, USA

MUDr. ROMAN SOKOL, PhD.

Urológia, onkológia, Slovensko

MUDr. MÁRIA DRUGDOVÁ

Pneumológia, Slovensko

PROF. HELMUT KLOCKER

Klinická urológia, Rakúsko

MUDr. KARL – D. SIEVERT

Urológia, Onkológia, Nemecko