Giasay test

Našou snahou je napomôcť urológom presnejšie určiť riziko rakoviny prostaty z krvi, a to ešte pred biopsiou prostaty. Náš test Giasay® PROSTATE je unikátny v tom, že hodnotí parameter špecifický pre karcinóm prostaty, čím poskytuje najvyššiu presnosť hodnotenia rizika rakoviny prostaty zo všetkých dostupných krvných testov.

Viac informácií o teste Giasay® PROSTATE.

Ak máte záujem absolvovať inovatívny test Giasay® Prostate objednajte sa k niektorému z našich spolupracujúcich urológov.

Viac informácii TU.