Dozorná rada

Michal Nešpor


ZAKLADAJÚCI PARTNER FONDU RIZIKOVÉHO KAPITÁLU, KTORÝ INVESTUJE DO PODNIKOV A STARTUPOV V RANEJ FÁZE ICH ŽIVOTNÉHO CYKLU, SPRAVOVANÝ SPOLOČNOSŤOU CB INVESTMENT MANAGEMENT

„Veľmi sa teším, že v našom investičnom portfóliu máme aj spoločnosť Glycanostics, pretože tak máme možnosť podporovať prelomové inovácie v zdravotníctve, ktoré prinesú veľký úžitok pacientom po celom svete. Či je to rakovina alebo iné vážne ochorenie, hľadanie riešení nielen začína, ale v podstate stojí a padá na včasnej a presnej diagnostike, ktorá je tak synonymom záchrany života.“


Miroslav Mulica


ZAKLADAJÚCI PARTNER SPOLOČNOSTI AXELERO CAPITAL ADVISORS, PORADENSKEJ FIRMY V OBLASTI FÚZIÍ A AKVIZÍCIÍ (M&A)

„Teším sa, že som súčasťou tohto tímu, pretože so sebou prináša unikátnu kombináciu špičkových vedeckých poznatkov a priateľských ľudí, ktorí spojili svoje sily, aby sa popasovali s jedným z najpálčivejších problémov celosvetovej medicíny.“


Branislav Hóz


INVESTIČNÝ MANAŽÉR V SPOLOČNOSTI CROWDBERRY

„Zdravie je pre každého jedného človeka nesmierne dôležité a vďaka talentovaným ľuďom v spoločnosti Glycanostics príde čoskoro na trh doposiaľ najpokročilejšia a veľmi presná diagnostická metóda na detegovanie rakoviny prostaty v raných štádiách ochorenia. Má potenciál zachrániť množstvo životov na celom svete. Navyše rapídne sa rozrastajúci sektor biotechnológií, ktorého hodnota je na vzostupe v celosvetovom meradle, je nepochybne zárukou úspechu. Aj to sú faktory, ktoré presvedčili investorov využívajúcich platformu spoločnosti Crowdberry k tomu, aby vložili svoj kapitál do spoločnosti Glycanostics. Vysiela to jasný signál, že investori nemajú záujem o kúpu akcií americkej spoločnosti kótovanej na burze, ale uprednostňujú spoluvlastníctvo a spoluúčasť na tom, aby sa slovenský produkt dostal na globálny trh.”