Obstarávanie pre projekt :

 

PROstate biomarker based on GLYcans for prostate CANcer managment APVV-20-0476  

 

Informácie a podklady sú dostupné na profile: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/21028