Naše produkty

V spoločnosti Glycanostics máme všetci spoločný cieľ – vyvinúť, klinicky odskúšať a následne zaregistrovať cenovo dostupný, neinvazívny diagnostický test novej generácie na detekciu rakoviny prostaty na báze tekutej biopsie s presnosťou až 90 %.

Rakovina prostaty je druhou najčastejšou formou rakoviny u mužov, pričom v roku 2020 celosvetovo pribudlo 1,4 milióna nových prípadov a takmer 0,4 milióna úmrtí spôsobených týmto ochorením. Očakáva sa, že do roku 2040 tieto čísla narastú na 2,2 milióna prípadov a 0,7 milióna úmrtí ročne. Štatistiky naznačujú, že rakovina prostaty bude počas života diagnostikovaná až 1 z 8 mužov.

Včasné diagnostikovanie rakoviny zachraňuje život.

Prežitie je priamo úmerné štádiu vývoja rakoviny v čase zistenia, a preto je diagnostika v raných štádiách ochorenia kľúčom k zníženiu úmrtnosti.
Symptómy rakoviny prostaty sú veľmi podobné iným benígnym ochoreniam, čo z hľadiska včasného a presného zachytenia ochorenia predstavuje pre aktuálne dostupné metódy laboratórnej diagnostiky veľkú výzvu.
Keď prvotné testy naznačujú podozrivé výsledky, vo väčšine prípadov lekári pacienta odporučia na biopsiu, ktorá stanoví diagnózu. Odber vzorky je bolestivý, nákladný a môže dokonca viesť k trvalým nežiaducim účinkom. Až 76 % biopsií je pritom negatívnych a je možné sa im vyhnúť.
Riešením je vysoká presnosť neinvazívnych diagnostických testov, pretože by zásadným spôsobom znížili spoločensko-ekonomický dopad biopsií, ktorým sa dá vyhnúť.
Naším cieľom je vyvinúť, klinicky odskúšať a následne zaregistrovať cenovo dostupný, neinvazívny diagnostický test novej generácie na detekciu rakoviny prostaty na báze tekutej biopsie s presnosťou až 90 %.

Pôjde o prvý test svojho druhu na detekciu rakoviny prostaty v raných štádiách ochorenia založený na analýze glykánu (komplexný sacharid) v krvnom sére.
Testy spoločnosti Glycanostics budú schopné odlíšiť zdravých mužov od mužov, ktorým hrozí rakovina prostaty, a teda takých, ktorí potrebujú podstúpiť biopsiu kvôli stanoveniu diagnózy.

Test je založený na minimálnom množstve krvi (10 μl, čiže menej než jedna kvapka krvi), v ktorom pomocou magnetických častí deteguje biomarker vo veľmi nízkom množstve.
Ide o orgánovo špecifický test, ktorý je schopný odhaliť rakovinu prostaty s presnosťou až do 90 %. Test je kompatibilný nielen s vybavením, ktoré sa aktuálne bežne používa na klinické testovanie (metóda ELISA), ale aj s plne automatickými technológiami na báze magnetických častíc, ktoré využívajú súčasní lídri v diagnostike.

Naša cesta

Náš PCT patent pokrýva potenciálnu diagnostiku 11 rôznych  druhov rakoviny vrátane rakoviny prostaty, prsníka, pľúc, pankreasu, žalúdka, štítnej žľazy, vaječníkov, semenníkov, močového mechúra, pečene, hrubého čreva a konečníka. Po poskytnutí licencie k prvému produktu (diagnostického testu na rakovinu prostaty) sa plánujeme zamerať na rakovinu prsníka, pankreasu a pľúc.

Vitajte vo svete prelomovej technológie spoločnosti Glycanostics

V spoločnosti Glycanostics sme vyvinuli unikátny, mimoriadne presný diagnostický test na odhalenie rakoviny v raných štádiách ochorenia. Naša patentovaná technológia na skríning rakoviny deteguje zmeny v glykáne, ktorý je naviazaný na proteín v krvi, a je potenciálne využiteľná na odhalenie jedenástich druhov rakoviny. Rakovinové bunky uvoľňujú do krvného obehu väčšie množstvá glykoproteínov. Tieto glykoproteíny, tzv. biomarkery, sú rakovinovými antigénmi, ktoré sa používajú na odhalenie rakoviny vo vzorke ľudskej krvi. Na analýzu je potrebné len veľmi malé množstvo séra. Technológia spoločnosti Glycanostics využíva magnetické častice obalené protilátkou, vďaka ktorým môžeme zo séra extrahovať požadovaný biomarker. Ak vzorka krvi obsahuje biomarker, ktorý produkujú rakovinové bunky, vygeneruje sa optický signál.

V prvej fáze sa sérum s biomarkerom pridá do suspenzie s magnetickými časticami, ktoré sú obalené protilátkou. Biomarker silne interaguje s protilátkou naviazanou na magnetické častice a následne sa zo séra extrahuje pomocou magnetického poľa. Použije sa mikrotitračná doštička s biomolekulami, ktoré rozpoznávajú glykán, tzv. receptormi, aby sa vytvoril nasledovný „sendvič“: receptor + glykoproteínový biomarker + magnetické častice obalené v protilátke. Takto sa zakrátko vytvorí monomolekulová vrstva magnetických častíc a ak vzorka krvi obsahuje biomarker, ktorý produkujú rakovinové bunky, vygeneruje sa optický signál. Vzorky, ktoré izoformu biomakera špecifickej rakoviny neobsahujú, zostanú číre.

Vlastnosti testu na rakovinu prostaty

Test spoločnosti Glycanostics má tieto unikátne vlastnosti:
deteguje rakovinu v raných štádiách ochorenia, ktorá nemusí byť viditeľná bežnými zobrazovacími technikami
je cenovo dostupný
je veľmi presný
je rýchly a jednoduchý
je len minimálne invazívny
znižuje počet falošne pozitívnych výsledkov, ktoré by mohli viesť k opakovaným biopsiám
je plne kompatibilný s automatickými zariadeniami, ktoré sa bežne používajú a dá sa potenciálne využiť na odhalenie viacerých druhov rakoviny
je vhodný na monitorovanie ochorenia, pretože poskytuje kvantitatívne aj kvalitatívne údaje
je orgánovo špecifický

Účel testu

Rakovina prostaty je celosvetovo druhým najbežnejším typom malignity u mužov – v roku 2020 bolo zaznamenaných 1,4 milióna nových prípadov a takmer 0,4 milióna úmrtí spôsobených týmto ochorením. Očakáva sa, že do roku 2040 tieto čísla narastú na 2,2 milióna prípadov a 0,7 milióna úmrtí ročne. [Globocan 2022] Prežitie je priamo úmerné štádiu vývoja rakoviny v čase zistenia, a preto je diagnostika v raných štádiách ochorenia kľúčom k zníženiu úmrtnosti.

Z pohľadu pacienta

Symptómy rakoviny prostaty sú veľmi podobné iným benígnym ochoreniam, čo z hľadiska včasného a presného zachytenia ochorenia predstavuje pre aktuálne dostupné metódy laboratórnej diagnostiky veľkú výzvu.

Odber vzorky na potvrdenie rakoviny prostaty je bolestivý, nákladný a môže dokonca viesť k trvalým nežiaducim účinkom. Až 76 % biopsií je pritom negatívnych a je možné sa im vyhnúť.

Náš test je veľmi presný a poskytuje pacientom druhý odborný názor. Dokáže odlíšiť zdravých mužov od mužov, ktorým hrozí rakovina prostaty, a teda takých, ktorí potrebujú podstúpiť biopsiu kvôli stanoveniu diagnózy. V globálnom meradle môže tento mimoriadne presný test každý rok znížiť počet biopsií, ktorým sa dá vyhnúť, až o 1,6 milióna.

Giasay Prostate Cancer test

Táto deklarácia je v súlade s požiadavkami EU regulácie 2017/746, MDCG 2023-1 a jej formulácia a umiestnenie bolo konzultované so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, sekcia zdravotníckych pomôcok, s vedomím Úradu pre normalizáciu metrológiu a skúšobníctvo a Slovenskej národnej akreditačnej služby. Pri Giasay Prostate Cancer testovaní sa dodržiavajú štandardizované postupy certifikované spoločnosťou Bureau Veritas podľa ISO 9001:2015 a ISO 13485:2016.

Stiahnuť PDF
Viac informácii nájdete TU.