Novinky

Spoločnosť Glycanostics získala Pečať excelentnosti v rámci schémy EIC Transition Európskej rady pre inovácie, aby pokračovala vo svojom vývoji diagnostických testov na rakovinu prsníka, pľúc a pankreasu

Žiadosti o grant, ktoré spĺňajú všetky kritériá, no nie sú odporúčané na financovanie z rozpočtových dôvodov, budú ocenené Pečaťou excelentnosti, ktorá im pomôže získať financie z iných zdrojov. Spoločnosti, ktoré získali Pečať excelentnosti,

Viac »