EIC Accelerator Awareness Event Česká republika a Slovensko
EIC Accelerator Awareness Event Czech Republic and Slovakia

Opäť ste sa s nami mohli stretnúť na podujatí EIC Accelerator Awareness Event pre Českú republiku a Slovensko, ktoré sa konalo v Brne v Českej republike 11. júla 2022. Naša CEO Eva Kováčová predstavila úspešný príbeh spoločnosti Glycanostics, ako aj naše skúsenosti s grantom EIC Accelerator .