EU Workshop on Innovation and Technology Transfer v Strednej a Juhovýchodnej Európe

Naša CEO Eva Kováčová bola pozvaná, aby prednášala na seminári organizovanom JRC Competence Centre on Technology Transfer, na ktorom sa stretli kľúčové zainteresované osoby inovačného ekosystému v strednej a juhovýchodnej Európe. Podelili sme sa o úspešný príbeh spoločnosti Glycanostics, naše skúsenosti s transferom technológií, grantovými schémami EÚ a ďalšou štátnou podporou pre inovatívne spoločnosti.