European Women founders group

Naša CEO Eva Kováčová bola pozvaná eurokomisárkou Mariyou Gabriel na stretnutie do Sofie, aby založili prvú skupinu “European Women founders Group”, zloženú zo zakladateliek inovatívnych spoločností z každého členského štátu EÚ. Táto nová európska platforma bude slúžiť na výmenu skúseností, spojenie s inými ženami-inovátorkami a rozvoj nápadov na ďalšie možnosti financovania začínajúcich podnikov v EÚ. Pomôže tiež presadzovať inovačnú agendu rodovej rovnosti a konkrétne odporúčania relevantnným stakeholderom. 

Pevne veríme, že vďaka nášmu spoločnému úsiliu môžeme urobiť Európu lepším miestom pre spoločnosti vedené ženami!