Je pre nás veľkou cťou, že sme sa stali členmi medzinárodnej skupiny Oslo Cancer Cluster

Spoločnosti Glycanostics bolo schválené členstvo v Oslo Cancer Cluster, výskumno-priemyselnej skupine, ktorá sa sústreďuje na zvyšovanie kvality života onkologických pacientov prostredníctvom rozvoja nových diagnostických a liečebných postupov.

Misiou skupiny Oslo Cancer Cluster je pomáhať v tom, aby sa správna liečba dostala v pravý čas k pacientom, ktorí ju potrebujú.

Tím spoločnosti Glycanostics je tejto misii plne oddaný. Tešíme sa na účasť v projektoch OCC, aby sme mohli formovať budúcnosť diagnostiky pre onkologických pacientov. Spolupráca s členmi skupiny OCC nám pomôže rýchlejšie premieňať našu víziu na skutočnosť a šíriť posolstvo spoločnosti Glycanostics.