Medical Forge

Spoločnosť Glycanostics bola vybraná ako jedna z ôsmich najinovatívnejších spoločností, ktoré sa zúčastnia na programe MEDICAL FORGE Accelerator 2023, ktorý nám uľahčí a urýchli vstup na nemecký trh.