Ocenenia Start-up WorldCup
StartUp World Cup

Spoločnosť Glycanostics, Ltd. bola ako regionálny víťaz vybraná spomedzi viac ako 10 000 začínajúcich startupov z celého sveta, aby sa zúčastnila a súťažila na Startup World Cup 2022 v San Franciscu.