Samit EIC, Brusel

Spoločnosť Glycanostics bola pozvaná na samit EIC, ktorý sa konal 7. a 8. decembra v Bruseli. Strávili sme dva dni spoznávaním vízie EIC a všetkej podpory, ktorú nám EIC ponúka s cieľom realizovať 5 vlajkových lodí NEIA & 25 koalícií na zlepšenie inovačného prostredia v EÚ. Stretli sme sa s mnohými veľmi inšpiratívnymi inovátormi. Obrovská podpora zo strany EK IP Helpdesk, EIC Business Acceleration Services, EÚ Intellectual Property Office (EUIPO), ako aj nepretržitá podpora zakladateľov, pod vedením inšpiratívnej eurokomisárky Mariy Gabriel. Európa sa rozhodne stáva vynikajúcim
miestom pre inovatívne spoločnosti!