Spoločnosť Glycanostics získala Pečať excelentnosti v rámci schémy EIC Transition Európskej rady pre inovácie, aby pokračovala vo svojom vývoji diagnostických testov na rakovinu prsníka, pľúc a pankreasu

Žiadosti o grant, ktoré spĺňajú všetky kritériá, no nie sú odporúčané na financovanie z rozpočtových dôvodov, budú ocenené Pečaťou excelentnosti, ktorá im pomôže získať financie z iných zdrojov. Spoločnosti, ktoré získali Pečať excelentnosti, môžu získať podporu aj zo Služieb pre akceleráciu podnikania, ktoré spadajú pod Európsku radu pre inovácie.

Schéma EIC Transition

EIC Transition je finančná schéma Európskej rady pre inovácie (EIC) určená na financovanie inovatívnych aktivít, ktoré prešli experimentálnymi laboratórnymi skúškami realizovateľnosti. Financovanie sa poskytuje na podporu:

ďalšieho vývoja a validácie pôvodnej technológie v laboratóriu, ako aj v relevantných prostrediach, v ktorých sa dá technológia využiť

rozpracovanie obchodného návrhu a (biznis) modelu s cieľom budúcej komercializácie inovatívnej technológie.

Na validáciu a názornú ukážku inovatívnych technológií v relevantných oblastiach použitia a vývoj životaschopných produktov sa udeľujú granty v maximálnej výške 2,5 milióna eur.