ISO 13485
ISO 13485

Spoločnosť Glycanostics urobila ďalší dôležitý krok na zlepšenie svojho systému riadenia kvality a získala certifikát ISO 13485.