Regionálny seminár pneumológov

Náš CSO Ján Tkáč bol pozvaný vystúpiť na Regionálnom seminári pneumológov, na ktorom sa stretli pneumológovia z Bratislavského kraja. Predstavili sme náš prístup, ktorý je možné aplikovať pri diagnostike rakoviny pľúc vo včasnom štádiu a podnietili diskusiu o spolupráci medzi Glycanostics a viacerými pneumologickými centrami na Slovensku.