Nový projekt Glycanostics pre skorú diagnostiku rakoviny prsníka, pľúc a pankreasu
Až okolo 14 percent pacientov s rakovinou prostaty zachytíme na Slovensku v pokročilom štádiu ochorenia. Foto N – Tomáš Benedikovič
Spoločnosť Glycanostics získala takmer 2,5 mil. EUR na výskum inovatívnych sérologických biomarkerov na báze glykánov určených na skríning rakoviny prsníka, pľúc a pankreasu. Projektu bola od Európskej rady pre inovácie (EIC) udelená známka excelentnosti (Seal of Excellence) a vďaka prostriedkom z Plánu obnovy a odolnosti bude financovaný v plnej výške. Aktivity projektu sa realizujú od 1.4.2023 v trvaní 36 mesiacov.

Očakávané výsledky projektu:
 • Úspešná optimalizácia protokolov merania pre diagnostiku rakoviny prsníka, pľúc a pankreasu
 • Správa o klinických parametroch vybraných diagnostických (a potenciálne prognostických) biomarkerov alebo ich kombináciách pre diagnostiku rakoviny prsníka, pľúc a pankreasu
 • Patentová ochrana biomarkerov a súvisiaceho duševného vlastníctva spoločnosti
 • Plán komercionalizácie a aktualizovaný biznis plán

  Kód výzvy 09I01-03-V01
  Komponent Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

  Opatrenie Investícia 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a EIT
  Vykonávateľ Úrad vlády Slovenskej republiky
  Sprostredkovateľ Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
  Kód projektu 09I01-03-V01-00001
  Názov projektu:  Inovatívne sérologické biomarkery na báze glykánov určené na skríning rakoviny prsníka, pľúc a pankreasu