Samit o verejnom obstarávaní v oblasti zdravotníctva

Spoločnosť Glycanostics bola pozvaná na 1. celoeurópske verejné obstarávanie v zdravotníctve v Bruseli ako príjemca grantu EIC Accelerator. Prezentovali sme naše riešenia pre včasnú diagnostiku, monitorovanie a skríning rakoviny v nasledujúcich rokoch. Tešili sme sa z diskusií s mnohými zástupcami nemocníc, zdravotných poisťovní a verejného obstarávania v zdravotníctve z rôznych členských štátov EÚ.

Links:

https://eic.eismea.eu/community/stories/eic-x-health-proc-summit-2022-making-direct-connections-buyers-innovations
EIC x Health Procurement Summit 2022 – YouTube